Đội ngũ giáo viên

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN- NHỮNG NGƯỜI ƯƠM MẦM TÀI NĂNG CHO HỌC SINH

I. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

 

Họ tên: Nguyễn Văn Phương

    Chức vụ: Hiệu trưởng -  Bí thư Chi bộ

    Trình độ chuyên môn: 

    ĐH Sư phạm TP HCM - Chuyên ngành GD Tiểu học 

 

 

 

 

 Họ tên: Nguyễn Thị Thuý

    Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: 

    CĐ Sư phạm Bình Dương- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

 

 

Họ tên: Trương Thu Thùy

    Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: 

     ĐH Sư phạm- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

 

II. TỔ VĂN PHÒNG

 

 Họ tên: Lê Thị Huệ

    Chức vụ:  Tổ trưởng Tổ VP- Văn thư- Thủ quỹ

Trình độ chuyên môn: 

    ĐH Vinh- Chuyên ngành Kế toán

 

 

 

 Họ tên: Phạm Thị Băng Châu

    Chức vụ:  Kế toán

Trình độ chuyên môn: 

   ĐH Kinh tế kĩ thuật Bình Dương- Chuyên ngành kế toán tài chính

 

 

 Họ tên: Lê Thị Đợi

    Chức vụ:  Thiết bị

Trình độ chuyên môn: 

    ĐH Sư phạm kĩ thuật Vinh- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Thu Hường

    Chức vụ:  Nhân viên Thư viện

Trình độ chuyên môn: 

   ĐH Khoa học và xã hội nhân văn- ĐHQG TP HCM,  Chuyên ngành Thư viện

 

 

 Họ tên: Nguyễn Thị Hồng

    Chức vụ:  Tổ phó Tổ VP- TPT Đội

Trình độ chuyên môn: 

    ĐH Thủ Dầu Một- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Hương Trinh

    Chức vụ:  Nhân viên y tế

Trình độ chuyên môn: 

     Trung cấp- Chuyên ngành Dược sĩ trung học

 

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Phương

    Chức vụ:  Thông tin dữ liệu

Trình độ chuyên môn: 

     ĐH Sư phạm Huế- Chuyên ngành Tin học

 

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Xuân Hương

    Chức vụ:  Nhân viên Phục vụ

 

 

 

 

 Họ tên: Võ Phạm Ngọc Thy

    Chức vụ:  Nhân viên phục vụ

 

 

 

 Họ tên: Trịnh Thanh Văn

    Chức vụ:  Nhân viên Bảo

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Văn Sáo

    Chức vụ:  Nhân viên Bảo vệ

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Văn Tuấn

    Chức vụ:  Nhân viên Bảo vệ

 

III. TỔ KHỐI 1

 

 Họ tên: Đàm Thị Thảo

    Chức vụ:  Tổ trưởng tổ lớp 1-Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

     ĐH Sư phạm- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

 

Họ tên: Vũ Thị Tiên Nữ

    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

     ĐH Sư phạm- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

Họ tên: Nguyễn Thị Hiền

    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

     ĐH Sư phạm- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

 

 Họ tên: Trịnh Thị Hạnh

    Chức vụ:  Tổ phó tổ lớp 1- Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

     ĐH Sư phạm- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

 

 

 

Họ tên: Trần Thị Thanh Bình

    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

    CĐ Sư phạm Bình Dương- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

 

Họ tên: Bùi Thị Quyên Hiền

    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

    ĐH Thủ Dầu Một- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

 

Họ tên: Lê Thị Thu Hương

    Chức vụ:  Tổ Phó tổ K1- Giáo viên dạy lớp- Chủ tịch Công đoàn

Trình độ chuyên môn: 

    CĐ Sư phạm Bình Dương- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

III. TỔ KHỐI 2 

 

 Họ tên: Nguyễn Thị Anh

    Chức vụ:  Tổ phó Tổ lớp 2- Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

     ĐH Sư phạm- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

Họ tên: Trần Thị Biên

    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

    ĐH Sư phạm- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
 

 

Họ tên: Dương Thị Hồng Nhung

    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

     CĐ Sư phạm Bình Dương- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

 

 

Họ tên: Phan Thị Ngọc Hương

    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

    ĐH Sư phạm Hà Nội- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 Họ tên: Nguyễn Lê Quốc Dũng

    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

    ĐH Thủ Dầu Một -CĐSP- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

 Họ tên: Dương Hồng Thiện

    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

   CĐSP- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

Họ tên: Tô Thị Mai

    Chức vụ:  Tổ trưởng tổ lớp 2- Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

    ĐH Sư phạm Hà Nội- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Tuyết Tâm

    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

    ĐH Thủ Dầu Một- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Cẩm Như

    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

    ĐH Thủ Dầu Một- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

Họ tên: Lưu Thị Hường

    Chức vụ:  Giáo viên dự trữ

Trình độ chuyên môn: 

    12+2 SP- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

Họ tên: Đoàn Thị Tâm

    Chức vụ:  Giáo viên dữ trữ

Trình độ chuyên môn: 

   ĐH Sư phạm- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

IV. TỔ KHỐI 3

 

 

 Họ tên: Phạm Thị Thu Hà

    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

     ĐH sư phạm- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

 

 

 Họ tên: Lê Thị Linh Thảo

    Chức vụ:  Tổ phó Tổ Lớp 3- Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

     ĐH Sư phạm TP HCM- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

 

Họ tên: Hồ Ngọc Lập

    Chức vụ:  Tổ trưởng tổ lớp 3- Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

     CĐ Sư phạm Bình Dương- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

 

 

Họ tên: Lê Thị Hảo

    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

    ĐH Bình Dương- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Hoa

    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

    ĐH Thủ Dầu Một- CĐSP- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 


Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Liên

    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

    ĐH Thủ Dầu Một- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
 

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Thủy

    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

  CĐ Sư phạm Bình Dương- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

V. TỔ KHỐI 4 

 

 Họ tên: Nguyễn Thị Sen

    Chức vụ:  Tổ trưởng tổ lớp 4- Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

     ĐH Sư phạm Hà Nội- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học 

 

 

 

 

 

 Họ tên: Phan Thị Bảy

    Chức vụ:  Tổ phó Tổ K4,5- Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

     ĐH Sư phạm Hà Nội- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

 

 

 

 Họ tên: Lê Thị Hà

    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

     CĐ Sư phạm Bình Dương- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Cúc

    Chức vụ:  Giáo viên dự trữ

Trình độ chuyên môn: 

    ĐH Sư phạm TP HCM- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

Họ tên: Bùi Thị Nhài

    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

  ĐHSP- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
 

Họ tên: Đặng Thị Nhàn

    Chức vụ:  Giáo viên dự trữ

Trình độ chuyên môn: 

   ĐH Sư phạm - Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học


V. TỔ KHỐI 5

 

 Họ tên: Nguyễn Thị Hòa

    Chức vụ:  Tổ trưởng Tổ lớp 5- Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

     ĐH Sư phạm Hà Nội- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

 

 

 

Họ tên: Huỳnh Duy Đạt

    Chức vụ:  Tổ phó tổ lớp 5- Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

    ĐH Sư phạm Huế- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

Họ tên: Trần Thị Thảo

    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

    ĐH Sư phạm Hà Nội- Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

Họ tên: Nguyễn Thị Linh

    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp

Trình độ chuyên môn: 

   CĐ Sư phạm - Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

 

 

VI. TỔ ÂM NHẠC- MĨ THUẬT

 

Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Luận

    Chức vụ:  Giáo viên Âm nhạc

Trình độ chuyên môn: 

     ĐH Sư phạm TP HCM- Chuyên ngành Hát nhạc

 

Họ tên: Trần Quốc Trường

    Chức vụ:  Giáo viên Âm nhạc

Trình độ chuyên môn: 

     Học viện Âm nhạc Huế- Chuyên ngành Hát nhạc

 

 

Họ tên: Nguyễn Thị Minh Thắm

    Chức vụ:  Giáo viên Mĩ Thuật

Trình độ chuyên môn: 

    CĐ Sư phạm Bình Dương- Chuyên ngành Mĩ Thuật

 

Họ tên: Dương Thị Hồng Nhung

    Chức vụ:  Giáo viên Mĩ Thuật

Trình độ chuyên môn: 

    CĐ Sư phạm Bình Dương- Chuyên ngành Mĩ Thuật

VI. TỔ THỂ DỤC- TIN HỌC

 

Họ tên: Bùi Thị Thanh Thúy

    Chức vụ:  Giáo viên Tin học

Trình độ chuyên môn: 

     ĐH Bình Dương- Chuyên ngành Công nghệ thông tin

 

 

Họ tên: Châu Thị huê

    Chức vụ:  Giáo viên Tin học

Trình độ chuyên môn: 

     ĐHSP Huế- Chuyên ngành Sư phạm Tin học

 

 Họ tên: Dư Hoàng Thoáng

    Chức vụ:  Tổ trưởng tổ TD- TH, Giáo viên Thể dục

Trình độ chuyên môn: 

     CĐ Sư phạm Bình Dương- Chuyên ngành Giáo dục Thể chất

 

 

 

Họ tên: Bùi Thị Cẩm Nương

    Chức vụ: Giáo viên Thể dục

Trình độ chuyên môn: 

     ĐH Thể dục thể thao- Chuyên ngành Giáo dục Thể chất

Họ tên: Trần Thị Hồng Mai

    Chức vụ: Giáo viên Thể dục

Trình độ chuyên môn: 

     Trung cấp sư phạm- Chuyên ngành tiểu học
 

 

Họ và tên: Nguyễn Tiến Vũ
Chức vụ: Giáo viên Thể dục
Trình độ chuyên môn:
Đại học TDTT Quy Nhơn

VII. TỔ ANH VĂN 

 

Họ tên: Trần Thanh Nhàn

    Chức vụ:  Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn: 

     ĐH Thủ Dầu Một- Chuyên ngành Tiếng Anh

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Khánh Hà

    Chức vụ:  Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn: 

     ĐH Thủ Dầu Một- Chuyên ngành Tiếng Anh

 

Họ tên: Hoàng Thị Thủy

    Chức vụ:  Tổ trưởng tổ Tiếng Anh- Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn: 

     ĐH Thủ Dầu Một- Chuyên ngành Tiếng Anh

 

Họ tên: Võ Thị Hồng Nhung

    Chức vụ:  Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn: 

     Cao đẳng Bình Dương- Chuyên ngành Tiếng Anh

Họ tên: Huỳnh Ngọc Phương Trang

    Chức vụ:  Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ chuyên môn: 

    ĐH Thủ Dầu Một- Chuyên ngành Tiếng Anh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây