Đội ngũ giáo viên

nvtt


I. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

ht
Họ tên: Lê Thị Kim Thúy
    Chức vụ: Hiệu trưởng -  Bí thư Chi bộ
    Trình độ chuyên môn: 
    Đại học Thủ Dầu Một 
Chuyên ngành Thạc sĩ Quản lý giáo dục
nv28
 Họ tên: Nguyễn Thị Thuý
    Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng
Phó Bí thư Chi bộ
Trình độ chuyên môn: 
     Đại học Sư phạm Hà Nội 
 Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
nv25
Họ tên: Trương Thu Thùy
    Chức vụ:  Phó Hiệu trưởng
Phó Chủ tịch Công đoà​n​​​​​​
Trình độ chuyên môn: 
      Đại học Sư phạm
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học


 II. TỔ VĂN PHÒNG

nv45 1
 Họ tên: Lê Thị Huệ
    Chức vụ:  Văn thư - Thủ quỹ 
Tổ trưởng Tổ Văn phòng
Trình độ chuyên môn: 
     Đại học Vinh 
Chuyên ngành Kế toán
nv45
Họ tên: Nguyễn Thu Hường
    Chức vụ:  Nhân viên Thư viện
Tổ phó tổ Văn phòng​
Trình độ chuyên môn: 
    ĐH Khoa học và xã hội nhân văn   Chuyên ngành Thư viện
nv44
 Họ tên: Phạm Thị Băng Châu
    Chức vụ:  Kế toán
Trình độ chuyên môn: 
    Đại học KT thuật Bình Dương 
Chuyên ngành kế toán tài chính
2
Họ tên: Nguyễn Thị Hồng
    Chức vụ:  Tổng phụ trách Đội
Trình độ chuyên môn: 
    Đại họcThủ Dầu Một 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
nv41
Họ tên: Nguyễn Thị Hương Trinh
    Chức vụ:  Nhân viên y tế
Trình độ chuyên môn: 
     Trung cấp 
Chuyên ngành Dược sĩ trung học
2
Họ tên: Nguyễn Thị Mỹ Phương
    Chức vụ:  Thông tin dữ liệu
Trình độ chuyên môn: 
      Đại học Sư phạm Huế
Chuyên ngành Tin học
nv70
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Tâm
    Chức vụ:  Giáo viên dự trữ
Trình độ chuyên môn: 
      Đại học Thủ Dầu Một
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
2
Họ tên: Nguyễn Thị Xuân Hương
    Chức vụ:  Nhân viên Phục vụ
2
 Họ tên: Võ Phạm Ngọc Thy
    Chức vụ:  Nhân viên phục vụ
2
Họ tên: Nguyễn Văn Tuấn
    Chức vụ:  Nhân viên Bảo vệ 
Tổ trưởng tổ Bảo vệ
2
 Họ tên: Trịnh Thanh Văn
  Chức vụ:  Nhân viên Bảo vệ
2
Họ tên: Nguyễn Văn Sáo
    Chức vụ:  Nhân viên Bảo vệ


III. GIÁO VIÊN TỔ KHỐI LỚP 1

nv65
 Họ tên: Đàm Thị Thảo
    Chức vụ:  Tổ trưởng tổ khối lớp 1
Giáo viên dạy lớp 
Trình độ chuyên môn: 
     Đại học  Sư phạm 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
nv63
 Họ tên: Vũ Thị Tiên Nữ
    Chức vụ:  Tổ phó tổ khối lớp 1
Giáo viên dạy lớp 
Trình độ chuyên môn: 
      Đại học Sư phạm 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
nv4 1
Họ tên: Phan Thị Ngọc Hương
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
     Đại học Sư phạm Hà Nội
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
nv2 1
Họ tên: Trần Thị Biên
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
     Đại học Sư phạm 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
nv6
Họ tên: Nguyễn Thị Hiền
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
      Đại học Sư phạm 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
nv67
Họ tên: Lê Thị Thu Hương
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
     Đại học Sư phạm TPHCM 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
nv11
Họ tên: Bùi Thị Quyên Hiền
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
     Đại học Thủ Dầu Một 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học


IV. GIÁO VIÊN TỔ KHỐI LỚP 2 

2
 Họ tên: Dương Hồng Thiện
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Chủ tịch Công đoàn
Trình độ chuyên môn: 
   Cao đẳng Sư phạm 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
nv5
Họ tên: Tô Thị Mai
    Chức vụ:  Tổ trưởng tổ khối lớp 2
Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
     Đại học Sư phạm Hà Nội 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
2
 Họ tên: Nguyễn Lê Quốc Dũng
    Chức vụ: Tổ phó tổ khối lớp 2
Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
    Đại học Thủ Dầu Một - CĐSP 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
nv21
Họ tên: Trần Thị Thanh Bình
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
     Đại học Thủ Dầu Một 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
2
 Họ tên: Trịnh Thị Hạnh
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
      Đại học Sư phạm
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
nv12
Họ tên: Phạm Thị Thu Hà
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
      Đại học sư phạm
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
nv29
Họ tên: Nguyễn Thị Kim Liên
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
  Đại học Thủ Dầu Một - CĐSP 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
2
 Họ tên: Dương Thị Hồng Nhung
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
     Cao đẳng Bình Dương 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
nv8
Họ tên: Nguyễn Tuyết Tâm
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
     Đại học Thủ Dầu Một 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu họcV. GIÁO VIÊN TỔ KHỐI LỚP 3

 

nv23
 Họ tên: Lê Thị Linh Thảo
    Chức vụ:  Tổ trưởng tổ khối lớp 3
Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
      Đại học Sư phạm TP HCM 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
nv14
Họ tên: Nguyễn Thị Hoa
    Chức vụ:  Tổ phó tổ khối lớp 3
Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
    ĐH Thủ Dầu Một - CĐSP 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
2
Họ tên: Hồ Ngọc Lập
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
Cao đẳng Sư phạm Bình Dương
Chuyên ngành Sư phạm Sinh học
2
Họ tên: Nguyễn Thị Thu Thủy
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
  Cao đẳng Sư phạm Bình Dương 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
nv15
Họ tên: Trần Thị Hoài
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
      Đại học Sư Phạm Huế 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
nv19
Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Liên
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
     Đại học Thủ Dầu Một 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
nv33
Họ tên: Trần Dương Thùy Dung
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
  Đại học Thủ Dầu Một - CĐSP
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
 


VI. GIÁO VIÊN TỔ KHỐI LỚP 4

 

2
 Họ tên: Nguyễn Thị Sen
    Chức vụ:  Tổ trưởng tổ khối lớp 4
Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
      Đại học Sư phạm Hà Nội 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học 
nv48
Họ tên: Bùi Thị Nhài
    Chức vụ:  Tổ phó tổ khối lớp 4
Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
   Đại học Sư Phạm
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
2
Họ tên: Lê Thị Hảo
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
     Đại học Bình Dương 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
2
 Họ tên: Phan Thị Bảy
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
      Đại học Sư phạm Hà Nội
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
2
Họ tên: Nguyễn Thị Cúc
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
     Đại học Sư phạm TP HCM
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
nv46
Họ tên: Đỗ Thị Thu Hương
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
     Đại học Thủ Dầu Một 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
2
Họ tên: Đặng Thị Nhàn
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
    Đại học Sư phạm 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu họcVII. GIÁO VIÊN TỔ KHỐI LỚP 5
 

2
Họ tên: Huỳnh Duy Đạt
    Chức vụ:  Tổ trưởng tổ khối lớp 5
Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
     Đại học Sư phạm Huế 
 Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
2
Họ tên: Trần Thị Thảo
    Chức vụ:  Tổ phó tổ khối lớp 5
Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
     Đại học Sư phạm Hà Nội 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
2
 Họ tên: Nguyễn Thị Hòa
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
      Đại học Sư phạm Hà Nội
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
nv39
Họ tên: Đoàn Thị Tâm
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
    Đại học Sư phạm 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
2
 Họ tên: Lê Thị Hà
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
      Đại học Thủ Dầu Một
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
nv47
Họ tên: Lê Thị Đợi
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
     Đại học Sư phạm Vinh
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
2
Họ tên: Lê Thị Linh
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
    Đại học Thủ Dầu Một 
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu học
nv66
Họ tên: Nguyễn Thị Cẩm Như
    Chức vụ:  Giáo viên dạy lớp
Trình độ chuyên môn: 
    Đại học Thủ Dầu Một - CĐSP
Chuyên ngành Giáo dục Tiểu họcVIII. GIÁO VIÊN TỔ THỂ DỤC - ÂM NHẠC - MĨ THUẬT

 

nv9
Họ tên: Dương Thị Hồng Nhung
    Chức vụ: Tổ trưởng tổ TD-AN-MT
Giáo viên Mĩ Thuật
Trình độ chuyên môn: 
     Đại học Sài Gòn 
Chuyên ngành Mĩ Thuật
2
 Họ tên: Dư Hoàng Thoáng
    Chức vụ:  Tổ phó tổ TD - AN - MT
Giáo viên Thể dục
Trình độ chuyên môn: 
     Đại học Bình Dương
Chuyên ngành Giáo dục Thể chất
2
Họ tên: Nguyễn Thị Minh Thắm
    Chức vụ:  Giáo viên Mĩ Thuật
Trình độ chuyên môn: 
    Cao đẳng Sư phạm Bình Định
Chuyên ngành Mĩ Thuật
nv43
Họ tên: Bùi Thị Cẩm Nương
    Chức vụ: Giáo viên Thể dục
Trình độ chuyên môn: 
      Đại học TDTT  TP. HCM 
Chuyên ngành Thạc sĩ Khoa học giáo dục
2
Họ tên: Trần Thị Hồng Mai
    Chức vụ: Giáo viên Thể dục
Trình độ chuyên môn: 
     Trung cấp sư phạm 
2
Họ và tên: Nguyễn Tiến Vũ
Chức vụ: Giáo viên Thể dục
Trình độ chuyên môn:
Đại học Thể dục thể thao Quy Nhơn
nv30
Họ tên: Hoàng Minh Tâm
    Chức vụ:  Giáo viên Âm nhạc
Trình độ chuyên môn: 
      Đại học Quảng Bình - CĐSP
Chuyên ngành Âm nhạc
2
Họ tên: Trần Quốc Trường
    Chức vụ:  Giáo viên Âm nhạc
Trình độ chuyên môn: 
     Học viện Âm nhạc Huế 
Chuyên ngành Hát nhạc


IX. GIÁO VIÊN TỔ ANH VĂN - TIN HỌC
 

1
Họ tên: Hoàng Thị Thủy
    Chức vụ:  Tổ trưởng tổ AV - TH
Giáo viên Tiếng Anh
Trình độ chuyên môn: 
      Đại học Thủ Dầu Một 
Chuyên ngành Tiếng Anh
nv16
Họ tên: Nguyễn Nhựt Bình
Chức vụ:  Tổ phó tổ AV - TH
Giáo viên Tin học
Trình độ chuyên môn:
   Đại học Thủ Dầu Một 
 Chuyên ngành Hệ thống - Thông tin
nv17
Họ tên: Bùi Thị Thanh Thúy
    Chức vụ:  Giáo viên Tin học
Trình độ chuyên môn: 
      Đại học Bình Dương
Chuyên ngành Công nghệ thông tin
1
Họ tên: Võ Thị Hồng Nhung
    Chức vụ:  Giáo viên Tiếng Anh
Trình độ chuyên môn: 
     Đại học Bình Dương 
Chuyên ngành Tiếng Anh
nv20
Họ tên: Huỳnh Ngọc Phương Trang
    Chức vụ:  Giáo viên Tiếng Anh
Trình độ chuyên môn: 
     Đại học Thủ Dầu Một - CĐSP
Chuyên ngành Tiếng Anh
nv18
Họ tên: Hà Thị Hằng
    Chức vụ:  Giáo viên Tiếng Anh
Trình độ chuyên môn: 
     Đại học Ngoại Ngữ Huế 
Chuyên ngành Tiếng Anh
1
Họ tên: Nguyễn Khánh Hà
    Chức vụ:  Giáo viên Tiếng Anh
Trình độ chuyên môn: 
     Đại học Thủ Dầu Một 
Chuyên ngành Tiếng Anh

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây